Skola
Efter 25 år i hallen delar vi med oss av våra erfarenheter.

LGR -11 är en aktuell kurs som tar upp det viktigaste i den nya kursplanen i Idrott&Hälsa.
Kursen koncentrerar sig på speciellt områden som betonas såsom motorik, lek, dans, och rörelse till musik .

Äventyrspedagogik är ett annat aktuellt ämne.
Vi ordnar fortbildning för lärare och aktiviteter för elever.
I år håller vi själva på att fördjupa oss i en universitetskurs i ÄP för barn 5-8 år. Det hoppas vi ni får mer glädje av senare.

KICK-OFF för personal på skola har vi stor erfarenhet av.
Ett utmärkt sätt att få energi för en ny termin.
Det har redan upplevts av bl.a. Strömskolan och Örbyskolan i Skene,
Älvsåkersskolan i Kungsbacka och Skånhällaskolan i Lindome.